REGIE DER POSTERIJEN : Plichtenleer van de chef (NL, 1974)

INLEIDING – De chef, op welk niveau van de posthiërarchie hij zich ook bevindt, bekleedt een sleutelpost. Hij is verantwoordelijk voor een werkploeg en als zodanig moet hij ze leiden, aansporen en controleren om ze zo efficiënt mogelijk te maken… Het vervullen van zulk een belangrijke zending vereist van zijnentwege grondig technische onderlegdheid, die hoofdzakelijk vervat is in de Algemene en in de Bijzondere onderrichtingen. Om tot haar volle recht te komen moet de technische kunde kunnen steunen op een ervaren en menselijke leiding. Op zijn niveau is de chef inderdaad hoofdzakelijk een leider van mensen met alles wat dat behelst aan psychologie, diplomatie en gezag. Hij is ook organisator, behoeder van de veiligheid en promotor van de public relations. Door het publiceren van deze brochure wil de Regie der Posterijen de chefs helpen bij het verwerven van de regelen betreffende de plichtenleer van hun beroep, w.z. de psychologische- en de mensenkennis die zij nodig hebben om in de beste voorwaarden hun rol van leidinggevende te vervullen. Alle inspanningen zouden nochtans waardeloos blijven moesten de belanghebbenden zelf er niet naar streven om zich op te werken, voortdurend hun technische en algemene kennis te verrijken, los te komen van routinewerk. De snelle evolutie van alle problemen in verband met wetenschap, techniek, organisatie, bevelvoering, enz… zijn van aard dat een chef moet “in zijn”, zoniet komt hij in de sukkelstraat en hij zal wis en zeker in zijn opdracht falen.